Зашита на личните данни


Декларация за поверителност

 

Вашата поверителност е важна за нас и поради тази причина се стараем да общуваме с Вас по начин, основан на взаимно доверие и съгласие и в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на защита на данните. В резултат на новите промени в правилата за обработване на лични данни се нуждаем от Вашето изрично съгласие за обработка и съхранение на Вашите лични данни.

С подписването на този формуляр потвърждавате, че сте съгласни с политиката на BARTER4E.COM, администриран от „БАРТЕР-БГ“ ООД, ЕИК 205142906  за съхранение и обработка на ваши лични данни. Ние използваме тези данни за следните цели:

-          За да Ви осигурим достъп до предоставяне от нас услуги чрез нашата платформа в съответствие с Общите условия.

 

-          За да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги и да гарантираме максимално удобство за Вас при използването на платформата, ние  отразяваме различните устройства за достъп (например настолни компютри, мобилни устройства, таблети и др.) използвани от Вас. По този начин може да Ви осигурим безпроблемен потребителски опит независимо от това, какво устройство използвате за достъп. 

 

-          За да Ви правим предложения и препоръки за нашите услуги, които биха били интересни и полезни за Вас.

 

-          За да спазим законово или регулаторно задължение, в случай че възникне такова.

 

-          За да защитим Ваши законни интереси и за да Ви осигурим безопасна и сигурна платформа.

За тези цели BARTER4E.COM обработва Вашите имена, мобилен номер и имейл адрес. Това ни помага да Ви идентифицираме като потребител и да осигурим достъп до нашата платформа.

При обработването и съхраняването на Вашите лични данни Вие имате и съответните права:

-          Да поискате  достъп до личните си данни. По този начин ще поучите копие от личните си данни, които съхраняваме.

-          Да поискате коригиране на личните Ви данни. Така ще може да коригирате всички непълни или неточни данни, които разполагаме за Вас. Въпреки това  може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

-          Да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. За целта следва да се свържете с нас с искане за преустановяване на  обработката на личните Ви данни при определени обстоятелства.

-          Да поискате заличаване на личните Ви данни. По всяко време може да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на  личните Ви данни, ако смятате, че няма основателна причина за тяхното обработване или съхранението и обработването не е в съответствие със законовите изисквания .

-          Да възразитесрещу обработването на личните Ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес и смятате, че обработването и съхранението нарушава Ваши основни права и свободи.

-          Да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или към избрана от Вас трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни (имена, телефон и имейл).

Може да оттеглите Вашето съгласие за обработването и съхранението на личните Ви данни по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание  предварително дадено Ваше съгласие.

С течение на времето, за да отговорим на бъдещи предизвикателства или промени в правната рамка е възможно да актуализираме настоящата Декларация за поверителност. Актуализациите ще бъдат публикувани на  тази страница и ще Ви информираме чрез имейл или чрез Платформата. В случай, че не сте съгласни с извършените промени, имате право да изтриете профила си.